Het RSAP netwerk

Het Register Sales & Acountmanagement Professionals is een sterk groeiend netwerk. Het netwerk biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van idee├źn en ontwikkelingen met vakprofessionals.

Het netwerk organiseert netwerkbijeenkomsten waarbij kennisontwikkeling centraal staat en intervisiebijeenkomsten waar meningen en visies worden gedeeld.

Middels deelname aan deze bijeenkomsten kunnen Registered Sales & Accountmanagement Professionals hun kennis actualiseren, nuttige contacten leggen en inspiratie op doen. De leden van het netwerk hebben toegang tot een database met onderzoeken, modellen, templates en rapporten op het gebied van Sales & Accountmanagement.