vrijdag 3 februari 2012

Certificaat RSAP

Het Register Sales & Accountmanagement Professional (RSAP) in Nederland is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) en het Marketing Executive Center.

Op deze website vindt u alle noodzakelijke informatie over de persoonlijke certificering tot Register Sales Accountmanagement Professional (RSAP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RSAP-er.

Het Register Sales & Accountmanagement Professional, opgericht in 2012, is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren professionals in sales en accountmanagement. Het RSAP bevat betrouwbare en proactieve vakmensen die opereren op strategisch en tactisch managementniveau. Doel van het register is om het Sales en Accountmanagement vakgebied in de volle omvang verder te professionaliseren. De  professionals die zich geschoold hebben in de laatste inzichten, modellen en concepten verwerven een zichtbare plaats in het register. Zij onderscheiden zich door hun opleiding, actuele kennis, werkervaring en integriteit.


Toelatingseisen

Als professional wordt u toegelaten tot het Register Sales & Accountmanagement Professional als u aantoonbaar voldoet aan de vastgestelde toelatingseisen. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Sales & Accountmanagement Professional, met het bijbehorende recht de titel RSAP (Registered Sales & Accountmanagement Professional) te mogen voeren, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

  • U kunt aantonen dat u een volwaardig gesprekspartner bent op het gebied van sales & accountmanagement. Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde sales & accountmanagement professional adequate en moderne kennis heeft over de strategie en praktijk van sales innovatie en strategisch accountmanagement.
  • U weet hoe u uw bedrijfsdoelen kunt bereiken met de sales- en accountmanagementaanpak. En dat ook planmatig en praktisch in de praktijk kan toepassen. 

Deze professionals mogen de afkorting RSAP achter hun naam voeren. Een hooggekwalificeerde vakbekwame sales & accountmanagement professional is herkenbaar aan zijn/haar titel Registered Sales & Accountmanagement Professional.
  1. De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Sales en Accountmanagement door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende brancheverenigingen;
  2. De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van sales & accountmanagement-professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het sales vakgebied;
  3. De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies in het kader van Sales en Accountmanagement.


Hoe wordt u Registered Sales & Accountmanagement Professional?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Sales en Accountmanagement en zich actief begeeft in dit vakgebied, dan kunt u zich als Registered Sales Professional certificeren.
Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland sales-opleidingen op post-HBO niveau.

Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van het schrijven en verdediging van een sales plan. Bij de verdediging zijn twee vakbekwame docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het sales & accountmanagement vak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal cijfer 7) te beheersen.


Internationaal

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten opleiden tot Registered Sales & Accountmanagement Professional. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het RSAP register. Wanneer u vragen heeft over het RSAP register in Nederland kunt u contact opnemen via info@educatieregister.nl.